Sunday, November 17, 2019

Сүнс гэж юу вэ? үргэлжлэл

Хүмүүн нь махан биеийг олж төрөхдөө эхийн талаасаа цусны сүнс, эцгийн талаасаа ясны сүнсийг эзэн биедээ өөрийн сүнс 3 толгой сүнсийг агуулдаг. Дахин 2 бяцхан сүнс байна. Тэр нь бол хүмүүний махан биенд нь өсөн торниж байдаг .  Хүмүүн  тэнгэрт халихад сүнс нь өөрийн сүнсийг гэгээрэлд одуулсан бол тэнгэрээ өөдөө одно. Гэгээрлийг олж эс дийлсэн бол эрлэг лугаа учирна. Балчир 2 сүнс нь эргэх хорвоо дээр дахин хүмүүний биенд нь өсөн торнихоор одно.
Амьдран оршихуйн үнэнийг сүнс тархиндаа хурааж дахин төрөх балчир үрийн тархи оюунд эзэн бие нь , эзэн сүнс нь болон сууна. Эцэг эхийн яс махан сүнс нь болохоор өөрийн удмын өөрийн угсааны тамгын нууцыг шингээсэн байдаг.

Бөө гэгээн тархины судраас

No comments:

Post a Comment